Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

SPA BOY® BRUKERMANUAL

91. Arctic Spas Spa Boy® versjon 1 R1 vedlikeholdsplan

1.12 Arctic Spas Spa Boy vedlikeholdsplan

 

Den følgende tabellen (sidene 91 – 92) skisserer det typiske vedlikeholdsprogrammet som kreves for et Arctic Spa utstyrt med Spa Boy -versjon 1 R1.

For å sikre at kjemikaliene løses opp riktig, er det en god praksis å blande/løse opp kjemikalet i en ren beholder med varmt vann før det forsiktig tilsettes spa-vannet. Det finnes to metoder for å kontrollere målverdiene:

  • Appen My Arctic Spa, hvis massasjebadet har WiFi og tilgang til Internett gjennom hjemmenettverket eller en bærbar enhet som iPad eller en smarttelefon, kan du logge deg på My Arctic Spa og åpne innstillingene og gå til statussiden i Spa Boy for å se avlesningene (For å få tilgang til My Arctic Spa må du først registrere personlige opplysninger på nettstedet til My Arctic Spa: www.myarcticspa.com).
  • Dråpetestsett eller ved å ta vannprøver til den lokale forhandleren av massasjebad.

 

Vedlikehold for å justere/korrigere
pH Ukentlig Kontrollere pH-nivået for å se det ligger innenfor målverdiene. Kontroller alltid først at pH-en ligger innenfor målverdiene. Hvis pH-en ligger utenfor målverdiene, må pH justeres før det blir gjort justeringer på klornivået. 7,2 – 7,6 pH

Siden saltsystemer naturlig hever pH-nivåene , er det mest kritisk for effekten/levetiden til saltsystemet å opprettholde pH innenfor målverdiene.

Høy pH-reduserer effektiviteten av klor.

• pH-nivå på 7,2 gjør klor 62 % effektiv (38 % effektivitetstap).

• pH-nivå på 7,5 gjør klor 50 % effektiv (50 % effektivitetstap).

• pH-nivå på 8 gjør klor 21 % effektiv (79 % effektivitetstap).

Derfor forårsaker høy pH at Spa Boy -systemet produserer mer klor og hever pH enda mer og reduserer effektiviteten av klor ytterligere. Prøv å hold et lavt pH-nivå på 7,2. pH-verdien må ikke overskride 7,6. Hvis pH er like under 7,0 ppm må du ikke justere nivået.

Lav pH – kan heves ved tilsetting av Arctic Pure Salt Water Balance Adjust Up i spa-vannet.

Høy pH – kan senkes ved tilsetting av Arctic Pure Salt Water Balance Adjust Down i spa-vannet.

ORP

Ukentlig

(og hver gang

før massasjebadet brukes)

Kontroller først nivåene av fritt klor for å se de ligger innenfor målverdiene.

545–550 mV /ORP

Ved bruk av et

dråpetestsett, 0,5 ppm

Kloravlesning

= ca.

550 mV

545 – 550 mV er de optimale standardverdiene fra produsenten. Brukeren kan justere høyere etter behov ved å kontakte forhandleren for å få verdiene justert. Spa Boy vil jobbe for å opprettholde ORP innenfor de optimale verdiene. Avhengig av vannkjemien, som blir påvirket av hvor mange og hvor ofte massasjebadet brukes, vil ORP periodevis ligge over eller under den optimale verdien.

Natrium

Klor

Månedlig Kontroller nivåene av natriumklorid for å se at de ligger innenfor målverdiene.

Versjon 1 R1 2000

– 25000 ppm

Når avlesningene av natriumklorid ligger innenfor målverdiene, vil saltkonsentrasjonen bare endres hvis vann enten sprutes eller tappes ut. Ikke tilsett salt med mindre denne testen bekrefter at nivået ligger under verdiene som er kjemisk akseptable.

Høye nivåer natriumklorid – tilsett vann over 2500 ppm

Lave nivåer natriumklorid – tilsett salt under 2000 ppm

Sjokk Ukentlig Sjokkbehandle spa-vannet med Arctic Pure Refresh N/A Minimum 1 fylt kork bør tilsettes ukentlig i et massasjebad, og 2 korker til et allværsbasseng. Mengden kan reduseres hvis massasjebadet er utstyrt med et Arctic Spas OZON-system.
Filter Hver 6. måned Bytt filter(ene) N/A Bytt filter(ene) som beskrevet i brukermanualen. (S.16)
Vann Hver 6. måned Bytt vannet N/A Bytt vannet som beskrevet i brukermanualen. (Side 21)