Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

SPA BOY® BRUKERMANUAL

86. Pleie av Spa Boy® -systemet

1.11 Pleie av Spa Boy -systemet

 

Spa Boy vedlikehold

 

Spørsmål 1 Hvordan bytter jeg Spa Boy -elektroden? Spa Boy -elektroden bør byttes hver 12. -18. måned. Ny elektrode sørger for at desinfeksjonsmiddel produseres og holder seg innenfor riktige verdier. Appen viser også et “BATTERI”, som viser gjenværende levetid på saltcellen / elektroden i Spa Boy -systemet. Nøyaktigheten er avhengig av at saltdoseringen ligger innenfor de riktige verdiene: 2000 ppm – 2500 ppm. Spa Boy -elektroden kan byttes uten å drenere spa-vannet, hvis du følger disse trinnene.

Trinn:

 • Slå ut sikringen på massasjebadet.
 • Skru Spa Boy -nisjen ut av innkapslingen.
 • Ta hele nisjen ut av vannet, tørk vannet av nisjen og elektroden.
 • Når du kobler nisjen fra Spa Boy -elektroden, for å forhindre galvanisk korrosjon, er det viktig å sørge for at spa-vannet ikke kommer i kontakt med de elektriske kontaktpunktene på Spa Boy -elektroden eller pluggfestet i Spa Boy -nisjen.

* Hold komponentene høyt og tørt når du bytter Spa Boy -elektroden!

 • Bruk et lite stjerneskrujern for å skru ut skruen som fester Spa Boy -elektroden til nisjen.
 • Ta Spa Boy -elektroden ut av nisjen ved å skru elektroden mot klokken, og pass på at den lille o-ringen ikke har løsnet fra elektroden men sitter fremdeles fast bak innsiden av nisjen.
 • Se til at den nye elektroden har den lille o-ringen riktig plassert i sporet som ligger rundt de elektriske kontaktpunktene.
 • Kontroller at hann-pluggen i nisjen ikke er korrodert. Du må kontakte forhandler hvis den er korrodert, hele Spa Boy -nisjen må byttes ut.
 • Sett de elektriske kontaktpunktene på den nye elektroden inn med dielektrisk grease/fett.
 • Sett Spa Boy -elektroden tilbake i nisjen og skru elektroden med klokken til den sitter godt og tilse at skruehullet er overrett (ca. 4 vridninger).
 • Skru settskruen på plass i elektroden med en stjerneskrujern og skru til.
 • Pakk kablene inn i kapslingen.
 • Skru nisjen tilbake i kapslingen, og pass på at elektroden peker oppover når den sitter fast. Dette sørger for maksimal effekt fra elektroden.
 • Slå på sikringen igjen for å få strømtilførselen tilbake.

Spørsmål 2 Hvordan skal jeg vedlikeholde Spa Boy -sensoren? Spa Boy -sensoren må aldri utsettes for frost, og den må alltid være i kontakt med vann. Sensoren blir ødelagt og må byttes hvis den utsettes for frost eller ikke er i kontinuerlig kontakt med vann!

Spørsmål 3 Hva gjør jeg med Spa Boy -sensoren når massasjebadet skal tappes for vann? Ettersom Spa Boy -sensoren alltid må i kontakt med vann, så må sensorhuset forsegles før massasjebadet dreneres. Sensorhuset er vanligvis plassert i fotbrønnen eller andre steder der den ikke er i veien for de som bader, eller der den påvirkes av turbulens fra dysene. Spa Boy -kapslingen har en rist som er skrudd fast i fronten av kapslingen. Trinnene for å ivareta Spa Boy -sensoren når massasjebadet skal tømmes for vann:

 • Finn frem 50 mm (2”) Spa Boy kapselpluggen som var installert på Spa Boy -sensoren når massasjebadet ble levert.
 • Kontroller at pluggen har en o-ring på plass, den brukes som pakning mellom pluggen og kapslingen nå pluggen skrus fast.
 • Slå ut sikringen på massasjebadet.
 • Skru av risten på Spa Boy sensorkapslingen ved å skru mot klokken.
 • Skru på pluggen, den som ble levert med massasjebadet, så den dekker sensorkapslingen. Pluggen forsegler vannet som er i kapslingen og forhindrer at sensoren blir tørr når du tapper spa-vannet.

Advarsel: Spa Boy -sensoren må aldri utsettes for frost og må alltid være i kontakt med vann. Sensoren blir ødelagt og må byttes hvis den utsettes for frost eller ikke er i kontinuerlig kontakt med vann! Slike feil dekkes ikke av garantien.

Hva gjør jeg når massasjebadet skal klargjøres til vinteropplag?

 • Nå kan du drenere spa-vannet.
 • Gjør selve karet i massasjebadet rent med en blanding av vann og lys eddik. Skyll deretter karet med rent vann og polere karet med Arctic Pure Reflection.
 • When refilling your spa with water, leave the Spa Boy Sensor Plug secured in place until the water line is higher than the Spa Boy Housing.
 • Pluggen til Spa Boy -sensoren kan nå skrus løs av kapslingen og risten kan skrus tilbake på plass.
 • Når vannivået er tilbake til undersiden av nakkestøttene, kan du slå på sikringen igjen for å få strømmen tilbake til massasjebadet.

Spørsmål 4 Vil tilsetting av salt påvirke pH-nivået i spa-vannet? Ja, tilsetting av salt vil heve pH-nivået. Kloren som produseres av elektroden spiller en rolle i vannkjemien i massasjebad som bruker saltvann. Salt er natriumklorid. Når en elektrisk spenning passerer gjennom saltvann, vil natriumkloriden omdannes natriumhypokloritt. Det er den samme type klor som selges som flytende klor. Den viktigste egenskapen med natriumhypokloritt er en høy pH. Når elektroden produserer klor, heves pH-en i spa-vannet. Prøv å oppnå en lav pH på 7,2. pH-verdien må ikke overskride 7,6.

Spørsmål 5 Hva gjør jeg hvis ORP-avlesningen ligger under optimale verdier? Hvis Spa Boy viser at ORP ligger under optimale verdier på 545 – 550 mV, må du først vurdere om vannkjemien kan ha blitt påvirket av nylig bruk, noen ganger vil ORP-verdien bevege seg over/under de optimale verdiene. Gjør følgende hvis kontrollpanelet på Spa Boy i My Arctic Spa viser at ORP ligger under 545 mV:

 • Kontroller Spa Boy -panelet i My Arctic Spa for å se om desinfeksjon viser JA. Viser den ja, produserer Spa Boy desinfeksjonsmiddel for øyeblikket. Kontroller ORP på nytt etter noen timer for å bekrefte at ORP øker.
 • Hvis kontrollpanelet viser NEI: Slå av og på sikringen til massasjebadet. Kontroller Spa Boy -panelet i My Arctic Spa for å se om desinfeksjon viser JA. Viser den ja, produserer Spa Boy desinfeksjonsmiddel for øyeblikket. Kontroller ORP på nytt etter noen timer for å bekrefte at ORP øker.
 • Hvis panelet viser NEI: Prøv først å trykke knappen Spa Boy BOOST i Arctic Spas -appen eller på kontrollpanelet i myarcticspa.com under “innstillinger/Spa Boy status, og aktiverer Spa Boy -systemet manuelt i 30 minutter.

Hvis kontrollpanelet fremdeles viser produksjon av desinfeksjonsmiddel, ta kontakt med forhandler av Arctic Spas som vil få en tekniker til å logge seg på massasjebadet for å se etter mulig årsak, slik som oppbrukt Spa Boy -elektrode, problemer med Spa Boy -sensor eller om koblingene i Spa Boy -elektroden er korroderte.

Spørsmål 6 Hvis Spa Boy -systemet ikke fungerer, kan jeg tilsette Arctic Pure BOOST eller annet desinfeksjonsmiddel i spa-vannet? Ja, ved behov kan du tilsette Arctic Pure BOOST. Det bør ikke være behov for å tilsette Arctic Pure BOOST eller andre klormidler regelmessig for å holde følge med vanlig bruk av massasjebadet. Det å tilsette Arctic Pure BOOST eller andre klormidler vil heve desinfeksjonsnivået over de optimale klor-/ORP-verdiene som opprettholdes av Spa Boy -systemet (545mV-550mV), og resultere i at Spa Boy -systemet stenger ned inntil klor- / ORP-avlesningene er under den anbefalte verdien på 545mV/ORP.

 • Tilsetting av BOOST kan midlertidig “forgifte” Spa Boy -sensoren i 24-48 timer. Du kan ikke stole på ORP-avlesningen før vannet er stabilisert.

Spørsmål 7 Er det tillat å tilsette Arctic Pure Refresh rett i spa-vannet? Ja, det du må tilsette Arctic Pure Refresh rett i spa-vannet. Minimum bør 1 full kork ukentlig tilsettes massasjebad og 2 fulle korker i et allværsbasseng. Reduserte mengder Arctic Pure Refresh kan brukes i massasjebad utstyrt med et Arctic Spas OZONE-system som Peak 1 eller Peak 2. Arctic Pure Refresh har liten effekt på Spa Boy -sensoren.

Spørsmål 8 Hvordan kan jeg forhindre impedanseøkning på Spa Boy -elektroden? Hold pH-nivået innenfor målverdiene 7,2 pH – 7,6 pH. Ettersom saltsystemer naturlig vil øke pH-nivåene, er det mest kritisk for effekten/levetiden av saltsystemet å opprettholde en pH innenfor målverdiene. Høy pH reduserer effektiviteten av klor.

 • pH-nivå på 7 gjør klor 70 % effektiv (30 % effektivitetstap).
 • pH-nivå på 8 gjør klor 21 % effektiv (79 % effektivitetstap).

Høy pH får Spa Boy -systemet til å produsere mer klor unødvendig og øker pH enda mer og reduserer kloreffektiviteten ytterligere. Prøv å holde et lavt pH-nivå på 7,2. pH må ikke overskride 7,6.

Spørsmål 9 Hvorfor er vannet plutselig blitt lyse gult, lyse grønt eller er rustfarget? Dette kan skje hvis pH-verdiene blir for høye. Hold pH-nivået innenfor målverdiene på 7,2 – 7,8 pH. Bruk Salt Water Balance for å senke pH-verdien. Hvis fargen på vannet ikke normaliseres må du kanskje bytte vannet. Hvis pH-avlesningene er 8,2 ppm eller høyere, vil det vises en pH -feil på displayet på kontrollpanelet på massasjebadet hvert femte sekund inntil pH er korrigert.

* Hold øye med pH-en og juster den ukentlig for å unngå problemer i fremtiden.

Spørsmål 10 Hva skjer hvis vannet blir uklart / tåkete?

 1. Kontroller pH-nivået for å se at det ligger innenfor målverdiene. Hvis den er høy, så kan du senke pH ved bruk av Arctic Pure Salt Water Balance.
 2. Kontroller / test klorinnholdet i vannet med dråpetestsett. Hvis nivået ligger under 0,5 ppm eller ingen avlesning, kan fra Spa Boy -eletroden være utslitt og må byttes. Kontroller overvåkningen på elektroden i Arctic Spas -appen eller kontrollpanelet på myarcticspa.com under “innstillinger//Spa Boy status”, gjenværende levetid på elektroden vises som et grønfarget batteri. Den grønne streken på batteriet vil reduseres i høyde etter hvert som elektroden utarmes.
 3. Kontroller at saltnivået ligger innenfor ønskede verdier, 2000 ppm og 2500 ppm. Hvis avlesningene av saltnivået ligger under anbefalte verdier kan det få overvåkningen av elektroden til lyse rødt, noe som indikerer at Spa Boy -elektroden er utslitt selv om den ikke er det.
 4. Kontroller filtrene, det kan hende de må byttes.

Spørsmål 11 Bør jeg bruke Best Defense eller andre midler for å fjerne kalkavleiringer? Istedenfor at det tilsettes kalkfjerner etter problemet oppstår, anbefales det at kalsium fjernes fra vannet på forhånd under fylleprosessen ved hjelp av et for-filter og når det etableres riktig vannkjemi. Det bør opprettholdes kalsiumavlesninger under 150 ppm.

Spørsmål 12 Hvilken innvirkning har fosfater på Spa Boy -systemet? Høye fosfatnivåer (over 250 ppm) kan redusere effektiviteten av produksjonen av desinfeksjonsmiddel.

Spørsmål 13 Kan jeg bruke bløtgjort vann med Spa Boy -systemet? Ja, du har antakeligvis noe som bløtgjør vannet fordi vannet er ganske hardt. Det som bløtgjør vannet fjerner kalsium fra vannet og bidrar til å holde kalsiuminnholdet i vannet nærmere målverdiene, mellom 50 – 150 ppm.

Spørsmål 14 Før du drenerer spa-vannet for å etterfylle nytt vann, bør systemet flushes ut? Ja, du kan bruke Arctic Pure Fresh Start. Brukes i henhold til instruksjonene på beholderen. Det å flushe (skylle igjennom) systemkomponentene og slangene er nyttig når du får en biofilm og kalkavleiringer. Det er en god praksis å gjøre dette minst en gang i året,

Spørsmål 15 Hvis massasjebadet skal brukes mye, er det en måte å aktivere Spa Boy -systemet manuelt for å tilsette mer desinfeksjonsmiddel (øke ORP-nivået)? Ja, det kan du. Trykker du på Boost -knappen i appen eller på kontrollpanelet i myarcticspas.com vil det manuelt aktivere Spa Boy -systemet i 30 minutter. Boost-knappen kan aktiveres i slike tilfeller, når du vet at massasjebadet kommer til å bli mye brukt.

FORSIKTIG: Bare trykk på Boost-knappen én gang.

Når du har trykket på Boost-knappen:

 • Vises et lyn på Boost-knappen og deretter vil,
 • Spa Boy -generatoren slå på PÅ og AV to ganger samtidig som lynet vises på knappen, etter dette
 • starter Boost-funksjonen en syklus på 30 minutter. Lyn-ikonet forblir belyst under hele syklusen.

Trykker du flere enn én gang på Boost-knappen, vil ikke Boost-funksjonen aktiveres.