Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

SPA BOY® BRUKERMANUAL

82. Etablere riktig vannkjemi

1.10.5 Etablere riktig vannkjemi

 

Følgende trinn gir veiledning for å etablere riktig balansert vannkjemi. For å sikre at kjemikaliene løses opp skikkelig, er det en god praksis å først blande / løse opp kjemikalet i en ren beholder med varmt vann før det tilsettes spa-vannet.

Trinn for å etablere balansert vannkjemi med Spa Boy

 

Trinn 1. Teste og justere total alkalinitet (bruk settet til dråpetesting) test total alkalinitet. Den bør ligge mellom 80 – 100 ppm (100 maks). Hvis nivået er høyere, må total alkalinitet senkes med Arctic Pure Salt Water Balance. Total alkalinitet må ikke heves! ADVARSEL: Det å hoppe over dette trinnet i oppstarten kan forårsake kalkavleiringer og uklart / tåkete vann som kanskje ikke dekkes av garantien.

MERK: Bruk alle produktene i henhold til veiledningen på beholderen.

Trinn 2. Teste og justere pH (bruk settet til dråpetesting)

Test pH. Nivåene bør ligge mellom 7,2 – 7,6. Hvis pH er høy, (over 7,6) tilsett Arctic Pure Salt Water Balance.

MERK: Saltvannsystemer hever naturlig pH-nivåene, prøv å få et balansert pH-nivå.

MERK: Høy pH vil danne kalkavleiringer (utfelling). Problemet med utfelling av kalsium er at det legger seg på varmeelementet og pumpen, og forkorter levetiden til disse komponentene.

 

Trinn 3. Blande saltkrystaller

Løs opp 1/3 av nødvendig anbefalt saltdosering i en bøtte med 20 liter varmt vann. Se Arctic Spas – Spa Boy saltdoseringstabell i denne manualen.

ADVARSEL: Salt hever pH-nivået, for å sørge for at pH-en ligger innenfor anbefalte nivåer, er det viktig å ikke tilsette hele saltdoseringen på en gang. Hvis alt saltet tilsettes i én dosering kan det heve pH-nivået til nivåer som ikke kan håndteres og resulterer i at spa-vannet må dreneres.

 

Trinn 4. Tilsett salt i spa-vannet og test TA / pH på nytt

(a) Det oppløste saltet tilsettes spa-vannet sakte fra bøtten.

(b) Kjør pumpene i 5 minutter for å fordele saltblandingen jevnt.

(c) Vent 1 time.

(d) Test deretter på nytt og juster pH-nivået deretter.

Se: Trinn 2 for riktige pH-nivåer.

 

Trinn 5. Gjenta trinnene 3 og 4

Gjenta trinnene 3 og 4, pass på at alle underpunktene gjennomføres korrekt.

 

Trinn 6. Gjenta trinnene 3 og 4

Gjenta trinnene 3 og 4, pass på at alle underpunktene gjennomføres korrekt.

 

Trinn 7. Test nivået av natriumklorid

(Det anbefales å bruke teststripsen Aquacheck Salt Test Strips) Se også underpunktene for å sørge for at teststrips til natriumklorid brukes riktig. Nå må du teste nivåene av natriumklorid. Dette kan gjøres ved å bruke en teststrips til salt. Hvis nivåene av natriumklorid er for lave, løs opp 225 gram salt (bruk koppen som følger med) i varmt vann. Hell det oppløste saltet i spa-vannet. Test nivået av natriumklorid. Gjenta inntil du har fått anbefalt nivå av natriumklorid:

Teste nivået av natriumklorid

 

Spa Boy versjon Minimum Maksimum
1R1 2000 ppm 2500 ppm

 

MERK: TIl oppstart er det anbefalt å bruke minimum saltdosering. Når det er foretatt en avlesning av natriumklorid, og du har fått minimum saltdosering, kan den økes litt for å tilpasses hvor ofte og hvor mange som bruker massasjebadet.

MERK: Salttabellen Arctic Spa Boy Salt Chart i denne veiledningen gir estimert effekt av å tilsette 225 gram salt i massasjebadet.

 

Underpunktene bidrar til at teststripsene til natriumklorid brukes riktig

Plastkopp med vann

Trinn 1. Ta vannprøve

Ta vannprøve fra karet i en liten kopp (ca. 25 mm vann i koppen).

MERK: Ta alltid vannprøver 25-30 cm under vannoverflaten.

Teststrips i vannprøve

Trinn 2. Sett teststripsen i vannprøven. Ta den nederste delen i vannet.

VIKTIG Hold den øverste delen av stripsen HELT tørr for å få nøyaktig avlesning.

Teststrips i vannprøve

Trinn 3. Testvarighet

Hold stripsen i vannet i 3 – 5 minutter inntil det gule båndet øverst blir mørkt.

Teststrips i vannprøve

Trinn 4. Avlesninger

Avlesning: der den øverste delen av den hvite spissen treffer nummerskalaen.

Avles øverst på tuppen til nærmeste inndeling på 0,2.

Teststrips og beholderen til teststrips

Trinn 5. Sammenligne testresultatene

Sammenligne testresultatene med verdiene på beholderen.