Massasjebad laget for de tøffeste klimaene i verden

Arctic Spas Manuals

ONZEN™ BRUKERMANUAL

105. Etablere riktig vannkjemi

1.10.3 Etablere riktig vannkjemi

 

De følgende trinnene bidrar med veiledning for å etablere riktig balansert vannkjemi. For å sikre at kjemikalier løses opp på riktig måte, er det god praksis å først blande kjemikalet i ren beholder med varmt vann før det tilsettes spa-vannet.

Trinn for å etablere kjemisk balansert vann med Onzen

 

Trinn 1. Teste og justere kalsium / total alkalinitet

(a) Teste kalsium hardhet. Nivået bør være mellom 50-150 ppm. Hvis nivået er for høyt, kan kalkmiddel som Arctic Pure Best Defence, bidra til å kalsiumet i sjakk.

MERK: Saltsystemer fungerer best med lave kalsiumnivåer.

(b) Teste total alkalinitet. Den bør ligge mellom 80 – 100 ppm (100 maks). Hvis nivået er for høyt, kan total alkalitet senkes med Arctic Pure, Adjust Down (pH ned) eller saltsyre. Den totale alkaliniteten må ikke heves!

ADVARSEL: Unnlates disse trinnene under oppstarten kan det forårsake kalkavleiringer og uklart, tåkete vann som kanskje ikke dekkes av garantien.

MERK: Bruk alle produktene i henhold til veiledningen på beholderen.

 

Trinn 2. Teste og justere pH

Teste pH. Nivåene bør ligge mellom 7,2 – 7,6. Hvis pH er høy (over 7,6), tilsett Arctic Pure, Adjust Down (juster ned). Hvis pH er lav (under 7,2), tilsett Arctic Pure, Adjust Up (juster opp).

MERK: Bruk alle produktene i henhold til veiledningen på beholderen.

MERK: Saltsystemene gjør pH-nivåene naturlig høyere, prøv å holde et balansert pH-nivå.

MERK: Høy pH vil forårsake kalkdannelser. (Utfelling av kalsium) Problemet med utfelling av kalsium, er at det legger seg på varmeelementet og pumpen og avkorter levetiden til dette utstyret.

 

Trinn 3. Blande saltkrystaller

Løs opp 1/3 av minimum anbefalt saltdosering i en 20 liters bøtte med varmt vann. Se Arctic Spas – Onzen saltdoseringstabell i denne manualen.